MPU – Przygotowanie w języku polskim

Prawo jazdy odebrane w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, medykamentów lub za wykroczenia w ruchu drogowym (punkty)

 

Podczas Medyczno-Psychologicznego Badania (MPU) będziecie państwo pytani o szczegóły, które doprowadziły do odebrania prawa jazdy. Musicie potrafić wyjaśnić,

  • czy była to jednorazowa przypadkowa „wpadka” lub
  • miało miejsce zagrożenie uzależnieniem lub stan uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub leków poza tym
  • jakie zagrożenie w ruchu drogowym stwarzało wasze zachowanie oraz wiele innych problemów.

Aby badanie (MPU) zakończyło się pozytywnym wynikiem potrzebna jest państwu wiedza w zakresie uzależnień, wpływu alkoholu i narkotyków na organizm oraz na zachowania człowieka itd. Koniecznym jest przekonanie badającego was psychologa, że zrozumieliście i przepracowaliście państwo przyczyny, które doprowadziły do zachowań związanych z odebraniem prawa jazdy jak również wprowadziliście zmiany w waszym życiu, które was zabezpieczą przed ponownym błędnym i niebezpiecznym zachowaniem w ruchu drogowym.

 

Chcę państwu pomóc w pozyskaniu koniecznych wiadomości oraz  w przepracowaniu wszystkie zaszłości, które doprowadziły do odebrania prawa jazdy jak również w wypracowniu sensownych strategii na dalsze życie.

 

Posiadam wszechstronne, wieloletnie wykształcenie psychoterapeutyczne oraz w terapii uzależnień. Od 25 lat  pomagam w odzyskaniu prawa jazdy, terapeutycznie wspieram ludzi w przezwyciężaniu trudnych, kryzysowych sytuacji w życiu oraz w wychodzeniu z uzależnienia.

Podczas pierwszego spotkania informacyjno-doradczego poznacie państwo mój styl oraz koncepcję mojej pracy.                                                                                                                                               Spotkanie to służy również poznaniu przeze mnie państwa problemów, stworzeniu atmosfery zaufania oraz określeniu oczekiwań odnośnie dalszej prac.

 

Po tym posiedzeniu podejmiecie państwo decyzję o kontynuowaniu lub zakończeniu współpracy ze mną.

 

Przygotowanie do MPU prowadzę wyłącznie w formie spotkań indywidualnych. Ilość godzin pracy zależy od zakresu problemów, które należy przepracować.

 

Proszę zadzwonić! Zapraszam!